Konsorcjum 06.03.2017

Projekt Com-bridge „Innowacyjny most drogowy z kompozytów FRP” jest realizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzi czterech partnerów:

 • Mostostal Warszawa S.A. (lider projektu) – wykonawstwo mostu,
 • Promost Cosulting T.Siwowski Spółka Jawna – projekt mostu,
 • Uczelniane Centrum Badawcze Materiały Funkcjonalne – badania materiałowe, 
 • Politechnika Rzeszowska – badania elementów konstrukcyjnych.

 

Mostostal Warszawa S.A. to jedna z największych firm budowlanych w Polsce. Naszą działalność rozpoczęliśmy od odbudowy Mostu im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie w 1945 roku. Potem sukcesywnie w naszych listach referencyjnych zaczęły pojawiać się obiekty przemysłowe realizowane w całym kraju, takie jak: huty, zakłady chemiczne, cukrownie czy elektrociepłownie. Oprócz obiektów tego typu, wykonano również budynki użyteczności publicznej, takie jak: domy towarowe, kina, teatry, hale sportowe i dworce. Braliśmy również wielokrotnie udział w rekonstrukcji obiektów zabytkowych.

Działalność na rynkach zagranicznych rozpoczęliśmy w 1973 roku, montażem kulistego zbiornika na gaz w Berlinie. Od 1991 roku Mostostal Warszawa S.A. funkcjonuje jako firma prywatna, a rok 1993 to data, kiedy akcje spółki po raz pierwszy zostały notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Mostostal Warszawa S.A., jako jedyna firma w całej branży budowlanej w Polsce, powołała ponad osiem lat temu (w 2005 r.) Dział Badawczo-Rozwojowy. Obecnie jest w nim zatrudnionych kilkunastu specjalistów z branży takich jak: budownictwo, inżynieria sanitarna, elektronika i elektrotechnika. Współpracujemy niemalże ze wszystkimi liczącymi się jednostkami badawczymi w Polsce. Środki, które przeznaczamy na działalność badawczo-rozwojową wciąż rosną.

Mamy świadomość tego, że wspierając nowe technologie inwestujemy nie tylko w rozwój firmy, ale co ważniejsze w rozwój polskiej myśli inżynierskiej.

 

Promost Consulting T.Siwowski Spółka Jawna kompleksowo projektuje oraz zarządza inwestycjami w zakresie: infrastruktury komunikacyjnej (mosty, drogi, kolej), energetyki, ochrony środowiska. Wykonujemy studia wykonalności oraz analizy techniczne i prawne a także analizy LCA/LCCA.

Projektowanie obiektów mostowych to główna specjalność firmy. Są to zarówno duże obiekty indywidualne (podwieszone, extradosed, łukowe), jak również typowe wiadukty i estakady autostradowe oraz kładki dla pieszych. Specjalizujemy się w projektowaniu modernizacji, wzmocnień i rehabilitacji mostów istniejących. W naszych obiektach stosujemy innowacyjne i trwałe technologie i materiały. W ostatnich latach firma zaprojektowała wiele indywidualnych kładek dla pieszych (w większości typu landmark), położonych w charakterystycznych punktach miast, ciągów komunikacyjnych lub w lokalizacjach o wysokich walorach estetycznych.

Od kilku lat firma Promost Consulting prowadzi działania związane z realizacją projektów badawczo–rozwojowych finansowanych zarówno ze środków krajowych oraz międzynarodowych. W projektowanych i budowanych obiektach drogowych i mostowych firma Promost Consulting wdraża nowoczesne i innowacyjne technologie, niektóre po raz pierwszy w Polsce. Do takich technologii należą m.in.: wzmocnienie taśmami kompozytowymi CFRP, zastosowanie betonu samozagęszczalnego, zastosowanie betonu z inhibitorami korozji, wzmocnienie sprężonymi taśmami CFRP, zastosowanie pomostu aluminiowego, wdrożenie cichych nawierzchni drogowych, itp. Zaawansowane technologie pozwalają na zwiększenie trwałości obiektów i obniżenie kosztów w cyklu życia.

W naszych działaniach i realizowanych projektach zawsze kierujemy się słowami naszego firmowego hasła Sky is the limit.

 

Uczelniane Centrum Badawcze "Materiały Funkcjonalne" (UCB MF) Politechniki Warszawskiej jest międzywydziałową jednostka organizacyjną o charakterze centrum uczelniano-przemysłowego powołaną na podstawie zarządzenia Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 1 kwietnia 2001 roku. Prowadzimy interdyscyplinarną działalność badawczą, usługową, szkoleniową i promocyjną w zakresie materiałów o zadanych właściwościach fizycznych, chemicznych oraz w kontakcie z organizmami żywymi. Naszą specjalnością jest wydawanie ekspertyz na podstawie przeprowadzonych przez nas badań materiałowych.

UCB MF specjalizuje się w wydawaniu ekspertyz oraz oferuje szeroki zasług usług z dziedziny inżynierii materiałowej począwszy od specjalistycznych badań, przez organizowanie kursów szkoleniowych aż do produkcji unikatowej aparatury naukowej

UCB MF posiada bogate doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami badawczymi, pracami rozwojowymi oraz wdrożeniami innowacyjnych technologii. Obecnie UCB realizuje 7 projektów naukowo-badawczych. Współpracujemy z pięcioma wydziałami Politechniki Warszawskiej:

 • Wydziałem Inżynierii Materiałowej,
 • Wydziałem Chemicznym,
 • Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
 • Wydziałem Fizyki,
 • Wydziałem Inżynierii Lądowej.

W ramach UCB „MF” w projekcie Com-bridge uczestniczyć będzie interdyscyplinarny, nawzajem się uzupełniający zespół złożony z pracowników mających niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie inżynierii materiałowej, inżynierii lądowej, charakteryzacji materiałów i ich modelowania. Zespół korzystał będzie z dostępnej na Wydziale Inżynierii Materiałowej aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji projektu.

 

 

Politechnika Rzeszowska jest jedyną techniczną uczelnią w Polsce południowo-wschodniej. Wiele osób uważa ją za najlepszą uczelnią województwa podkarpackiego. Tą znakomitą renomę potwierdzenie liczba kandydatów na studia, która co roku na większości kierunków przewyższa liczbę miejsc wyznaczonych w ramach limitów przyjęć. W strukturach uczelni znajduje się sześć wydziałów:

 • Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa,
 • Wydział Chemiczny,
 • Wydział Elektrotechniki i Informatyki,
 • Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej,
 • Wydział Zarządzania,
 • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

W ramach projektu Com-bridge, prace będą prowadzone w tej ostatniej jednostce. Historia tego Wydziała rozpoczyna się we wrześniu 1966 roku kiedy to zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego powołano do życia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Rzeszowie Wydział Inżynierii Komunalnej. Wydział kształcił inżynierów komunalnych dając im podstawową wiedzę z zakresu budownictwa ogólnego, konstrukcji budowlanych, budowy dróg i ulic, planowania przestrzennego miast i osiedli, a także projektowania i eksploatacji sieci i instalacji sanitarnych. W 1968 roku wydzielono w profilu dydaktycznym Wydziału dwa specjalistyczne kierunki kształcenia, a mianowicie budownictwo lądowe i urządzenia sanitarne.

Od roku akademickiego 1991/92 Wydział prowadzi studia magisterskie i inżynierskie na kierunku budownictwo (specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie ze specjalizacjami - Komputerowe projektowanie konstrukcji i teoria konstrukcji, budowa i utrzymanie mostów, budownictwo miejskie) oraz na kierunku inżynieria Środowiska (specjalności: urządzenia sanitarne - studia inżynierskie, inżynieria komunalna - studia magisterskie).

W trakcie dotychczasowej działalności Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska wypromował około 3400 inżynierów i magistrów inżynierów budownictwa i inżynierii Środowiska. Obecnie w Wydziale kształci się około 2100 studentów a corocznie, w ramach rekrutacji przyjmowanych jest do 500 nowych słuchaczy.

Naszą dumą jest Wydziałowe Laboratorium Badań Konstrukcji. W 2010 roku wdrożyliśmy w nim System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Trzy lata później uzyskaliśmy Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego oraz wdrożyliśmy procedury badań obiektów mostowych pod obciążeniem dynamicznym.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]