Doświadczenie 06.03.2017

Członkowie konsorcjum realizującego projekt Com-bridge mogą poszczycić się dużym doświadczeniem, zdobytym podczas realizacji licznych projektów badawczych, zarówno polskich jak i europejskich. Poniżej wymieniono najważniejsze z nich, których realizacja pozwoliła na osiągnięcie poziomu rozwoju niezbędnego do realizacji projektu Com-bridge. Dodatkowo warto zaznaczyć, że członkowie konsorcjum mieli okazje ze sobą współpracować podczas realizacji niektórych projektów, np.: "Kładki kompozytowej" lub "Pantury".

 

HP FUTURE-Bridge

Projekt HP FUTURE-Bridge (przedsięwzięcie realizowane w ramach 6PR, Mostostal Warszawa S.A. - partner projektu). “High-Performance (Cost competitive, long-life and low mainte-nance) composite bridges for rapid infrastructure renewal”. Budżet całkowity: 2,9 mln €, dofinansowanie: 1,5 mln €. Projekt był realizowany od października 2006 r. do września 2009 r.

Celem projektu było wprowadzenie nowych materiałów w postaci kompozytów polimerowych do projektowania i budowy mostów. W ramach projektu hiszpańska firma Acciona Infrastructures, wykonała w 2007 pierwszy w Hiszpanii wiadukt drogowy z kompozytów FRP, a Mostostal Warszawa S.A. zdobył pierwsze doświadczenie ze stosowaniem kompozytów w mostownictwie. 

 

Trans-IND

Projekt Trans-IND (przedsięwzięcie realizowane w ramach 7PR, Mostostal Warszawa S.A. - koordynator). „New industrialized construction process for transport infrastructures based on polymer composite components”. Budżet całkowity: 9,8 mln €, dofinansowanie: 6,1 mln €. Projekt był realizowany od czerwca 2009 r. do maja 2013 r.

Celem projektu było opracowanie efektywnego kosztowo i zintegrowanego procesu konstrukcyjnego, który pozwoli na zmaksymalizowanie uprzemysłowienia procesu produkcji elementów infrastruktury drogowej (mosty, kładki dla pieszych, bariery akustyczne oraz drogowe) wykonanych z kompozytów włóknistych o osnowie polimerowej.

Był to pierwszy duży projekt z obszaru NMP (ang. nanosciences, nanotechnologies, materials & new production technologies) koordynowany przez Mostostal Warszawa S.A. Jego realizacja pozwoliła na zdobycie wielu niezwykle cennych doświadczeń związanych zarówno ze stroną techniczną jaki i organizacyjną.

 

Kładka kompozytowa dla pieszych

Projekt „Kładka Kompozytowa” (krajowy projekt celowy NCBiR, Mostostal Warszawa S.A. - koordynator, Uczelniane Centrum Badawcze "Materiały Funkcjonalne" - członek konsorcjum, Politechnika Rzeszowska - zleceniobiorca prac badawczych). „Opracowanie technologii wytwarzania i wdrożenie kompozytowych kładek dla pieszych”. Budżet całkowity: 3,4 mln zł, dofinansowanie: 2,0 mln zł. Projekt był realizowany od października 2010 r. do września 2013 r.

Celem projektu było opracowanie i zoptymalizowanie technologii wytwarzania lekkich, łatwych w transporcie i szybkich w montażu, kompozytowych modułowych kładek dla pieszych. W ramach projektu wykonano kompozytową belkę o długości 13,5 m, którą poddano kompleksowym badaniom statycznym i dynamicznym, aż do zniszczenia.

 

Pantura

Projekt PANTURA (7PR, Mostostal Warszawa S.A. - partner projektu, Politechnika Rzeszowska - zleceniobiorca prac badawczych). „Low-disturbance sustainable urban construction”. Budżet całkowity: 4,7 mln €, dofinansowanie: 3,2 mln €. Projekt był realizowany od stycznia 2011 r. do grudnia 2013 r.

Celem projektu jest między innymi opracowanie nowych technologii prefabrykacji i ich wdrożenie w budowie mostów wykonywanych na terenie zurbanizowanym przy minimalnym wpływie na otoczenie.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]