Umowa ze Starostwem

Umowa ze Starostwem 24.02.2014

24 lutego 2014 r. podpisano Umowę o współpracy przy budowie mostu, pomiędzy konsorcjantami projektu Com-bridge oraz właścicielem mostu - Powiatem Rzeszowskim.

W niniejszej umowie zapisano, że w miejscowości Błażowa, na terenie Powiatu Rzeszowskiego, znajduje się obiekt mostowy wymagający podniesienia dopuszczalnych obciążeń użytkowych oraz bieżącego remontu. Wspomniany obiekt zostanie rozebrany i zastąpiony mostem demonstracyjnym w ramach projektu Com-bridge - Innowacyjny most drogowy z kompozytów FRP, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Umowę o współpracy została zawarta w celu uregulowania zasad wspólnej realizacji przez Strony:

  • rozbiórki istniejącego obiektu mostowego stanowiącego przeprawę przez rzekę Ryjak, zlokalizowanego w miejscowości Błażowa w kilometrze 22+304 drogi powiatowej nr 1411R,
  • zaprojektowania oraz wybudowania nowego obiektu mostowego - mostu demonstracyjnego, położonego w ciągu eksploatowanej drogi publicznej, którego przęsło będzie wykonane z kompozytów FRP,
  • przeprowadzenia badań eksploatacyjnych mostu demonstracyjnego przy użyciu nowo opracowanego systemu monitoringu.

Rozpoczęcie budowy nastąpi nie później niż 01.04.2015 r. Termin zakończenia robót, rozumiany jako osiągnięcie gotowości do odbioru robót został ustalony na dzień, nie później niż, 30.11.2015 r.

 

Nowsza wiadomość Nowsza wiadomość Starsza wiadomość

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]