Próba obciążeniowa mostu

Próba obciążeniowa mostu 11.12.2015

11 grudnia 2016 r. zakończyliśmy statyczną i dynamiczna próbę obciążeniową mostu hybrydowego w Błażowej! Uzyskaliśmy bardzo pozytywne wyniki. Konstrukcja przeniosła projektowane obciążenie (128 ton) i osiągnęła mniejsze ugięcia niż zakładano w projekcie. Świadczy to o jej wysokiej sztywności oraz dużym bezpieczeństwie dla użytkowników.
Próba obciążeniowa jest także ostateczną weryfikacją projektu, procesu prefabrykacji i budowy mostu! Błąd popełniony na każdym z tych etapów mógł mieć niekorzystny wpływ na zachowanie konstrukcji. Ich brak świadczy o dojrzałości tej technologii oraz pozwala nam na śmiałe myślenie o całkowicie kompozytowym obiekcie mostowym. Planujemy go wybudować już w przyszłym roku!

Do badań mostu użyliśmy czterech samochodów ciężarowych o łącznej masa 128,3 t. Punkty pomiaru przemieszczeń pionowych dźwigarów zlokalizowano w ¼, ½ i ¾ rozpiętości przęsła. Punkty pomiaru osiadań podpór zlokalizowano na ich krawędziach bocznych. Odkształcenia mierzono na pasach dolnych dźwigarów w ¼, ½ i ¾ rozpiętości przęsła, na środnikach dźwigarów oraz na płycie pomostu.


Zachowanie konstrukcji było rejestrowane za pomocą kilkuset czujników. Oprócz standardowych (tensometry, akcelerometry, niwelatory precyzyjne, czujniki zegarowe) zastosowanoa czujniki do badania konstrukcji metodą Emisji Akustycznej. Śmiało możemy powiedzieć, że był to jeden z najlepiejopomiarowanych mostów w Polsce w czasie próby obciążeniowej.

Badania pod obciążeniem statycznym odybwały się według poniższego schematu.

 • stan obciążenia zerowego,
 • schemat obciążenia S1a – obciążenie częściowe,
 • schemat obciążenia S1b – obciążenie maksymalne,
 • stan obciążenia zerowego,
 • schemat obciążenia S2a – obciążenie częściowe,
 • schemat obciążenia S2b – obciążenie maksymalne,
 • stan obciążenia zerowego.
 • schemat obciążenia S3a – obciążenie częściowe,
 • schemat obciążenia S3b – obciążenie maksymalne,
 • stan obciążenia zerowego.

W ramach badań dynamicznych wykonano cykl 6 przejazdów pojedynczego pojazdu o masie 32 ton. Wykonano je dla różnych prędkości - maksymalna prędkość ciężarówki w czasie badania to 40km/h (ze względu na zakręty drogi na dojazdach nie było możliwości osiągnięcia większej prędkości). Badanie wykonano dla jezdni z zamontowanym dodatkowym progiem zwiększającym obciążenie dynamiczne konstrukcji.Analiza wyników badań pod próbnym obciążeniem pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków:

 • Ugięcia sprężyste nie przekroczyły wartości ugięć teoretycznych obliczonych w projekcie próbnego obciążenia [1].
 • Ugięcia trwałe dźwigarów nie przekroczyły 20% wartości ugięć całkowitych, a zatem zostały spełnione wymagania projektu próbnego obciążenia [1].
 • Osiadania podpór nie przekroczyło wartości 0,4 mm, co świadczy o ich wystarczającej nośności pod próbnym obciążeniem.
 • Odkształcenia sprężyste były mniejsze od odkształceń teoretycznych obliczonych w projekcie obciążenia [1] zatem zostały spełnione wymagania projektu [1].
 • Wartość współczynnika dynamicznego jest mniejsza od wartości normowej. Zidentyfikowana częstotliwość drgań własnych jest większa do 3 Hz a zatem są spełnione wymagania projektu [1] i rozporządzenia Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735).
 • Oględziny obiektu po wykonaniu próbnego obciążenia nie wykazały żadnych niekorzystnych zmian i widocznych uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych i elementach wyposażenia, spowodowanych próbnym obciążeniem.
 • Pozytywne wyniki badań pod próbnym obciążeniem upoważniają do stwierdzenia, że most demonstracyjny przez rzekę Ryjak w miejscowości Błażowa można dopuścić do użytkowania pod obciążeniem taborem samochodowym klasy „B” wg normy PN-82/S-10030.


Kierownikiem badań był dr inż. Lucjan Janas z Zakładu Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej.

Bibliografia
[1] Projekt próbnego obciążenia mostu demonstracyjnego w m. Błażowa opracowany przez Zakład Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej w listopadzie 2015 r.

Nowsza wiadomość Nowsza wiadomość Starsza wiadomość

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]