Badanie zespolenia

Badanie zespolenia 12.10.2014

Zakończono badania statyczne i zmęczeniowe elementów symulujących zespolenia dźwigara kompozytowego z betonową płytą pomostową. Celami badań było potwierdzenie wymaganej nośności zespolenia pod działaniem charakterystycznych oraz obliczeniowych wartości obciążeń projektowych, wyznaczenie obciążenia niszczącego oraz określenie krzywej wytrzymałości zmęczeniowej na podstawie trzech punktów pochodzących z badań zmęczeniowych. Projektowe skupione obciążenie zewnętrzne pochodzące od głowicy siłownika zostało rozłożone równomiernie na centralny element (dwa ceowniki kompozytowe) symulujące pas górny dźwigara kompozytowego. Obciążenie zewnętrzne następnie zostało przekazywane na dwa bloki betonowe symulujące płytę pomostu poprzez stalowe łączniki sworzniowe o średnicy 16,7mm (po dwa łączniki na każdy blok).

Podczas badań statycznych mierzono różnicę przemieszczeń pionowych (poślizg) pomiędzy elementem kompozytowym a blokiem betonowym, globalne zachowanie się modelu zespolenia oraz przemieszczenie tłoka siłownika. Podczas badań zmęczeniowych oprócz ww. wielkości mierzono również liczbę cykli do zniszczenia.

Zniszczenie modelu podczas badań statycznych było związane ze ścięciem sworzni stalowych. Obciążenie niszczące było na poziomie 223% wartości projektowego obciążenia obliczeniowego. Porównując projektową wartość obciążenia obliczeniowego (38 kN na sworzeń) do eksperymentalnej (pomierzonej) minimalnej nośności obliczeniowej sworznia w stanie ULS (56 kN) określono globalny współczynnik bezpieczeństwa: γf = 1,46.

Zniszczenie modelu podczas badań zmęczeniowych było związane z kruchym pęknięciem spoiny pomiędzy sworzniem a blachą stalową, która była przyklejona do elementu kompozytowego. Wytrzymałość zmęczeniowa modeli zespolenia przy 2 mln cykli wyniosła 143 MPa, co stanowi 159% kategorii zmęczeniowej wg PN-EN 1993-1-9 (86 MPa).

 

Nowsza wiadomość Nowsza wiadomość Starsza wiadomość

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]