Badanie płyt pomostowych

Badanie płyt pomostowych 23.01.2015

Kolejny etap badań za nami! Ukończono badanie statyczne i zmęczeniowe trzech płyt betonowych zbrojonych prętami kompozytowymi (GFRP). Celem badania było określenie nośności doraźnej jak i zmęczeniowej płyt o wymiarach 190×514×18 cm, wykonanych z betonu lekkiego LC 35/38 zbrojonego prętami kompozytowymi o średnicy 12 mm. Dwie płyty zostały poddane badaniu statycznemu a ostatnia, trzecia, obciążeniu cyklicznemu. Badanie pierwszego oraz trzeciego modelu  realizowane było w schemacie dwuprzęsłowym (2× 2,40 m), natomiast modelu drugiego w schemacie jednoprzęsłowym (1× 4,80 m). Model pierwszy i drugi został obciążony statycznie aż do zniszczenia w układzie LM1 oraz LM2 obciążenia. Model trzeci został obciążony dynamicznie aż do zniszczenia charakterystyczną wartością obciążenia pojazdem zmęczeniowym FLM1.

Podczas badań statycznych oraz zmęczeniowych modele badawcze zostały poddane pomiarom w zakresie pionowych przemieszczeń oraz odkształceń. Dla modelu pierwszego (badanie statyczne) oraz trzeciego (badanie zmęczeniowe) zastosowano 17 czujników przemieszczeń oraz 11 czujników odkształceń. Dla modelu drugiego (badanie statyczne) zastosowano 13 czujników przemieszczeń oraz 12 czujników odkształceń.

Zniszczenie obu modeli podczas badań statycznych było spowodowane ścięciem betonu od krawędzi elementu rozkładającego obciążenie po wysokości w kierunku podpory skrajnej. Zniszczenie modelu pierwszego w schemacie dwuprzęsłowym nastąpiło przy obciążeniu 880 kN w układzie LM1 natomiast modelu drugiego w schemacie jednoprzęsłowym przy obciążeniu 220 kN w układzie LM1. Nominalna wartość eksperymentalnej (pomierzonej) nośności na zginanie (model 1) wyniosła 116 kNm/m i była ona na poziomie 256% projektowego obliczeniowego momentu zginającego (45 kNm/m).

Dla modelu 2 nominalna nośność eksperymentalna wyniosła 83 kNm/m i była na poziomie 233% projektowego obliczeniowego momentu zginającego równego 45 kNm/m. Na podstawie porównania minimalnej nośności na zginanie/ścinanie do projektowej wartości obciążenia określono globalne współczynniki bezpieczeństwa na zginanie oraz na ścinanie, które wynoszą odpowiednio γMf = 1,08 oraz γVf = 1,11. Wytężenie w stanie SLS w zakresie rozwartości rys wyniosło 42,9% natomiast w zakresie maksymalnego ugięcia 67%.

Model trzeci (badanie zmęczeniowe) uległ zniszczeniu po wykonaniu 981 tys. cykli charakterystyczną wartością obciążenia zmęczeniowego FLM1. Postacią zniszczenia była utrata przyczepności prętów GFRP do betonu. Jako zbrojenie płyt były zastosowane pręty gładkie pokryte dodatkową warstwą żywicy i piasku. Zniszczenie następowało pomiędzy posypką piaskową a prętem kompozytowym. Aby poprawić przyczepność do betonu i zwiększyć wytrzymałość zmęczeniową mostu należy zastosować pręty kompozytowe z nawiniętym na nie dodatkowym włóknem tworzącym żeberko. W kolejnych badaniach oraz w moście planuje się zastosowanie właśnie takich prętów.

 

Nowsza wiadomość Nowsza wiadomość Starsza wiadomość

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]