Badanie belki - etap I

Badanie belki - etap I 27.04.2015

Zakończyliśmy pierwszy etap badań statycznych i dy­na­mi­cznych belki mostowej. Pomimo przyłożenia 126 t obciążenia dźwigar nie uległ globalnemu zniszczeniu!

Pełnowymiarowy model belki posiada wysokość konstrukcyjną 1,20 m oraz długość 22,0 m. Schematem statycznym badanego elementu jest belka swobodnie podparta o rozpiętości teoretycznej 21,0 m. Celem pierwszej części badań było potwierdzenie wymaganej nośności oraz sztywności dźwigara pod działaniem charakterystycznych oraz obliczeniowych wartości obciążeń projektowych, uzyskanie danych niezbędnych do walidacji modelu numerycznego oraz ustalenie parametrów dynamicznych dźwigara tj. częstości drgań rezonansowych, postaci drgań i współczynników tłumienia.

Projektowe obciążenie zewnętrzne pochodzące od głowicy siłowników zostało przyłożone do powierzchni górnej płyty pomostu jako obciążenie powierzchniowe 2 × (0,30 × 1,60 m) w rozstawie w kierunku podłużnym belki 2,2 m. Podczas pierwszej części badań wykonano łącznie 15 cykli stopniowo zwiększającym się w kolejnych cyklach obciążeniem. Obciążenie graniczne ze względu na maksymalne wytężenie siłowników hali laboratoryjnej (1260 kN na oba siłowniki) nie spowodowało globalnej utraty nośności belki.


Podczas badań statycznych mierzono wartości przemieszczeń pionowych konstrukcji w 1/2 oraz w 1/4 rozpiętości belki jak również pod punktami obciążenia, łącznie zastosowano 14 czujników przemieszczeń oraz 4 czujniki zegarowe mierzące zachowanie się podpór pod obciążeniem. Podczas badań mierzono również wartości odkształceń (łącznie 46 czujników odkształceń) oraz dokonywano pomiędzy etapami badań, jak również pomiędzy sekwencjami na tym samym poziomie obciążenia wizualnych oględzin belki, który dokumentowano fotograficznie. Podczas badań statycznych uszkodzenia lokalne belki były szczegółowo lokalizowane przy pomocy metody emisji akustycznej. Podczas badań dynamicznych dźwigara hybrydowego przeprowadzono tzw. eksperymentalną i operacyjną analizę modalną.

Nowsza wiadomość Nowsza wiadomość Starsza wiadomość

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]