O projekcie

O projekcie 30.05.2014

Projekt "Com-bridge - Innowacyjny most z kompozytów FRP" ma na celu budowę pierwszego polskiego mostu drogowego z kompozytów włóknistych o osnowie polimerowej (ang. fibers reinforced polymer - FRP). Przedsięwzięcie będzie realizowane przez okres 41 miesięcy (od 01.11.2013 do 31.03.2017 r.) zgodnie z umową grantową nr UOD-DEM-1-041/001 z dnia 17.01.2014 r., podpisaną przez członków Konsorcjum oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu: "Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+".

Projekt został podzielone na 9 zadań:

Nr Nazwa zadania Rozpoczęcie Zakończenie

Rodzaj badań

1 Opracowanie dokumentacji technologicznej w celu wytworzenia prototypów głównych elementów przęsła mostowego z kompozytów FRP 2013.11.01 2014.07.31 TSW 
2 Badania właściwości wytwarzanych materiałów kompozytowych w celu optymalizacji technologii ich wytwarzania oraz modelowania i projektowania elementów mostu kompozytowego FRP 2014.01.01 2015.09.30 BPR
3 Wytworzenie demonstracyjnego przęsła mostu z kompozytów FRP 2013.12.01 2016.08.31 TSW
4 Badania modelowe cech wytrzymałościowych głównych elementów przęsła mostowego z kompozytów FRP 2014.04.01 2016.03.31 BPR
5 Opracowanie dokumentacji technologicznej w celu wybudowania demonstracyjnego mostu drogowego z przęsłem z kompozytów FRP 2014.03.01 2016.03.31  TSW
6 Techniczne studium wykonalności wraz z analizami LCA/LCCA 2014.07.01 2017.03.31 PRO
7 Opracowanie założeń oraz wytycznych dla systemu kontroli stanu eksploatacji demonstracyjnego mostu z kompozytów FRP metodami nieniszczącymi (NDT) 2014.10.01 2017.03.31 BPR
8 Budowa mostu demonstracyjnego z kompozytów FRP 2015.03.01 2016.12.31 DEM 
9 Badania parametrów eksploatacyjnych mostu demonstracyjnego z kompozytów FRP 2015.08.01 2017.03.31 BPR
Gdzie:
  • BPR - Badania przemysłowe
  • PRO - Prace rozwojowe
  • TSW - Techniczne studia wykonalności na potrzeby prac rozwojowych
  • DEM - Prace w zakresie wytworzenia instalacji demonstracyjnej

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]