Stan pierwotny 06.03.2017

W 1958 roku w Błażowej w ciągul ulicy Pułaskiego zbudowano stalowo–drewniany most drogowy o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej i rozpiętości teoretycznej wynoszącej około 27 m. Długość całkowita obiektu wynosiłą w przybliżeniu 35 m, natomiast jego szerokość całkowita to 8,88 m, w tym jezdnia o szerokości równej 6,00 m oraz obustronne chodniki o szerokości 1,34 m. Elementami bezpieczeństwa ruchu są obustronne balustrady stalowe. Obiekt krzyżuje się z przeszkodą pod kątem 82°. Z powodu złego stanu mostu, jego obecnie nośność została ograniczona do 15 ton.

 

Pomost w postaci drewnianej dyliny o grubości 6cm, położono na stalowym ruszczcie, złożonym z podłużnic i poprzecznic. Zarówno poprzecznice i podłużnice wykonano z dwuteowników walcowanych. Cała konstrukcja pomostu została oparta na dwóch kratownicowych dźwigarach stalowych, ustawionych w rozstawie 5,00 m i stężonych pomiędzy sobą. Dźwigary o wsyokości 1,78m i wykonano z elementów walcowanych w postaci ceowników – pas dolny i górny oraz kątowników – skratowania.

Obiekt nie posiadał łożysk, dźwigary oparte są bezpośrednio na przyczółkach. Podpory mostu wykonano jako masywne pełnościenne przyczółki betonowe. Skrzydełka obu przyczółków (o długość około 4 m), usytuowano równoległe do osi jezdni. Obiekt posadowiono bezpośrednio na podłożu skalnym. 

Teren w pobliżu obiektu jest częściowo przekształcony antropogenicznie i użytkowany przez człowieka. Na obu brzegach rzeki w sąsiedztwie mostu i jego dojazdów nie występuje ani zabudowa mieszkaniowa ani zagrodowa. Najbliższe zabudowania są położone około 35 m od obiektu. Są to budynki mieszkalne. 

Poniżej umieszczono rysunki inwentaryzacyjne mostu udostępnione przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie. Zaznaczono na nich najważniejsze uszkodzenia mostu zaobserwowane w czasie przeglądu technicznego. Wyróżniono ich jedenaście typów:

 • zniszczone zabezpieczenie antykorozyjne poręczy,
 • wyciągnięte pojedyncze gwoździe,
 • brak nawierzchni chodników w obrębie skrzydeł,
 • cieknąca przez dylatację wyda opadowa,
 • zacieki na ścianie zaplecznej przyczółka,
 • brak konserwacji łożysk,
 • bardzo duże rozmycie brzegu i zapadnięcie umocnienia,
 • uszkodzenie fragmentów umocnienia,
 • uszkodzenie narzutu kamiennego,
 • bardzo duże rozmycie brzegu - brak umocnienia wylotu kanalizacji deszczowej,
 • uszkodzenia powierzchni stożków.

Oryginalny most w Błażowej z 1958 r. - widok z boku

Most w Błażowej - widok z boku

Widok z góry

Most w Błażowej - widok z góry

Przekrój A-A
 

Most w Błażowej - przekrój A-A

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]